SV | NB | ES | EN

Skatt


Skattehänsyn är en komplicerad del av förvärv, ägande och avyttring av egendom. Advokaterna på MATA Lawyers ger omfattande råd på uppdrag av institutionella och privata kunder.

Centralt för vår roll i varje transaktion är vårt råd att använda den optimala skattestrategin med tanke på affärens och finansiella mål för transaktionen, samtidigt som vi bevarar lugnet för de ibland konkurrerande målen för skattesänkning och en förenklad affärsstruktur.

Mata Lawyers hjälper klienter att hantera sina spanska skatteärenden, oavsett om de är individer eller företag, och hitta den mest optimala ekonomiska strukturen.

Skatt