SV | NB | ES | EN

Fullmakt


Några har ofta inte möjlighet att framträda inför en notarius publicus i Spanien för att underteckna en offentlig handling eller annat juridiskt dokument.

När detta är fallet rekommenderas det att utarbeta en fullmakt som överför relevanta juridiska befogenheter till den utsedda personen eller till advokaterna i vårt företag.

Detta dokument kan utarbetas av MATA-advokaterna och godkännas av en utländsk eller spansk notarie eller ett spanskt konsulat.

En fullmakt kan också vara mycket användbar om du inte kan ta hand om dina egna ekonomiska förhållanden, av skäl som längre resor eller sjukdom. Fullmakten blir ännu viktigare vid psykisk oförmåga. I det här fallet kommer det att tillhandahålla säkerhet, eftersom den utsedda kan ta hand om alla ekonomiska beslut för kundens räkning.

Fullmakt