SV | NB | ES | EN

Fastighetslag


MATA-advokaterna advokaterna har utvecklat ett gott rykte inom fastighetssektorn. Vi biträder klienter under hela fastighetstransaktionen och vi har lång erfarenhet av att ge råd om fastighetsutveckling, köp- och försäljningsprocesser, finansiering, liksom åtgärder relaterade till vräkningar, betalningsföreläggande etc.

Att lägga ut en fastighet till salu kan vara en komplicerad upplevelse, advokaterna hos MATA Lawyers kommer att se till att adekvata förfaranden följs när det gäller äganderätt till fastigheten.

När prisen är förhandlat, kommer MATA Lawyers att ta hand om det inledande förfarandet fram till transaktionens slut. Detta inkluderar att undersöka de avancerade juridiska bindningarna, se till att fastigheten är skuldfri, redigera köpekontrakt, handpenningsavtal och köpebrev. Vi hanterar hela inskrivningsförfarandet och betalning av skatter och avgifter, vi ser till att el-, vatten- och ägarföreningsräkningar ställs om i nya ägares namn. Vi har alltid våra kunders bästa i åtanke, oavsett om de är köpare eller säljare.

MATA Lawyers kommer att vara närvarande hela vägen till slutet och garanterar en transaktion utan fastighetstvister och i enlighet med spansk lag.

  • Handelsrätt – Köp / Sälj transaktioner
  • Fastighetsutveckling
  • Fastighetsregistrering
  • Hyresavtal
  • Hyresgäst- och hyresvärdsregler
  • Representation i notarius publicus och andra lokala myndigheter
  • Administrativa