SV | NB | ES | EN

BANK/LÅN


MATA Lawyers arbetar med de mest prestigefyllda bankerna och finansinstituten världen över. Vi erbjuder rådgivning och ett omfattande utbud av investeringsprodukter och tjänster skräddarsydda för de omfattande behoven hos individer runt om i världen, såväl som privata och företagskunder på Costa del Sol.

Vi arbetar också med kommersiella lån, bostadslån och tillgångar under förvaltning. Vi skyddar kundens ekonomiska intressen i lån med och utan säkerhet, från förhandlingar och upprättande av finansierings- och lånedokument, till fastställande av äganderätten, säkerhet och prioritet för panträtten.

BANK/LÅN