SV | NB | ES | EN

Arv / Testamenten


Om du äger en fastighet i Spanien rekommenderar vi starkt att du har ett spansk testamente på plats, det kan vara en dyr och långsam process att få ditt utländska testamente erkänt i Spanien.

För att dina arvingar ska få din egendom överförd till deras namn är processen mycket enklare om det finns ett spansk testamente.

Om du har egendom i Spanien, bör du se till att du har ett testamente skrivet i Spanien, även om du har en i ditt eget land. Testamentet i Spanien måste matcha det andra du har skrivit, men bör tydligt ange fördelningen av fastigheterna i Spanien om du går bort.

Om du har egendom i Spanien, bör du se till att du har ett testamente skrivet i Spanien, även om du har en i ditt eget land. Testamentet i Spanien måste matcha det andra du har skrivit, men bör tydligt ange fördelningen av fastigheterna i Spanien om du går bort.

MATA-Lawyers hjälper dig att förbereda din spanska testamente så att egendommen går till dina arvingar på det mest effektiva sättet.

Advokaterna hos MATA Lawyers kommer att utarbeta dokumentet enligt dina specifika instruktioner.