SV | NB | ES | EN

Eiendomslov


MATA-advokatene har utvikelt et solid rykte innen eiendomssektoren. Vi representerer og bistår klienter gjennom hele eiendomstranksjonen. Vi har lang erfaring med å gi råd om eiendomsutvikling, kjøps -og salgsprosesser, finansiering, samt handlinger relatert til utkastelser, tvangsinndrivelser, etc.

Å legge ut en bolig for salg kan være en utfordrende opplevelse, advokatene hos MATA Lawyers vil sørge for at tilstrekkelige prosedyrer følges når det gjelder eierskap og overføring av eiendommen

Når prisen på eiendommen er forhandlet, vil MATA Lawyers ta seg av den begynnende prosedyren og bistå helt til transaksjonen avsluttes. Dette inkluderer å se på de avanserte juridiske delene, sørge for at eiendommen er gjeldfri, organisere kjøpskontrakt, tinglysning og betaling av skatter og avgifter. Vi sørger for at elekstrisitet, vann, fellesutgifter og kommunale avgifter overføres til nye eiere. Vi alltid har våres klienters beste interesser i tankene, enten de er kjøpere eller selgere.

MATA Lawyers vil være til stede hele veien helt fram til slutt for å sikre at transaksjonen går problemfritt og i henold til den spanske loven.

  • Handelsrett – Kjøp/salg av bolig
  • Eiendomsutvikling
  • Tinglysning
  • Leieavtaler
  • Leietaker- og utleierbestemmelser
  • Representasjon i notarius publicus og andre lokale myndigheter
  • Administrative / ettersalgstjenester