SV | NB | ES | EN

Fullmakt


Enkeltpersoner har ofte ikke mulighet å møte hos Notarius publicus i Spania for å signere et offentlig skjøte eller annet lovlig dokument.

Når dette er tilfelle, anbefales det å utarbeide en fullmakt som overfører relevante juridiske fullmakter til den utnevnte personen eller til advokatene i vårt firma.

Dette dokumentet kan utarbeides av MATA-advokaterna og autoriseres av en utenlandsk eller spansk notar eller et spansk konsulat.

Fullmakt kan også være veldig nyttig hvis man ikke klarer å ta seg av sine egne økonomiske forhold, av årsaker som lengre reiser eller sykdom. Fullmakten blir enda viktigere i tilfelle mental inhabilitet. I dette tilfellet vil det gi sikkerhet da den utnevnte kan ta seg av enhver økonomisk beslutning på vegne av klienten.

Fullmakt